Posted by: suprederm50 | มกราคม 15, 2009

ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

re

ไม่พอใจยินดีคืนเงิน เปลี่ยนเป็นไม่พอใจยินดีเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ครับ

การสั่งซื้อสินค้า สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สุพรีเดอร์มทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ เวลา 09.00 – 19.00 น.

การสั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตทุกครั้ง การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกับที่สั่งซื้อ จะต้องกระทำภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ และผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ครบถ้วน สุพรีเดอร์มรับประกันความพอใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยมีเครื่องหมาย ” ไม่พอใจยินดีรับคืน ” ที่บรรจุภัณฑ์

ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

2.1 หากสมาชิกไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนคืนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ โดยมีปริมาณคงเหลือของสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดบรรจุเต็ม และมีบิลการซื้อผลิตภัณฑ์ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน มาแสดงด้วยทุกครั้ง

2.2 หากลูกค้า (ไม่เป็นสมาชิก) ที่ซื้อจากสมาชิก ใช้สินค้าแล้วไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินจากสมาชิก หรือเปลี่ยนคืนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากสมาชิกได้ โดยสมาชิกสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังรายละเอียดใน

ข้อ 2.1 การรับประกันความพอใจนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือจากการใช้ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ไม่สามารถเปลี่ยนคืนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้ ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนคืนหากเป็นการสั่งซื้อจากรายการส่งเสริมการขาย ต้องนำผลิตภัณฑ์ที่ เป็นของแถมมาคืนด้วย การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนคืนได้เฉพาะที่ศูนย์สุพรีเดอร์มที่สมาชิกสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น ***( กฎระเบียบของบริษัท ฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: