Posted by: suprederm50 | ตุลาคม 1, 2007

ธุรกิจสุพรีเดอร์ม กับแนวความคิด

ธุรกิจถ้าแปลตรงตัวคือกิจอันเป็นธุระ แสดงว่าภารกิจหรือกิจอันนี้มีความสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วการจะทำสิ่งใดได้ดีหรือยิ่งใหญ่ ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยแนวความคิดหรือปรัชญาของธุรกิจซึงจะใช้ดูแลคนที่ทำธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับความคิดคน เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง ความคิดคนนี่สำคัญ หากไม่มีแนวคิดหรือปรัชญาวางไว้เป็นหลักแล้ว คนที่ทำงานจะไม่มีหลักหรือวิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง จะนำทางไปสู่ความสำเร็จได้ยากหรือทำแล้วโต โตแล้วแตก แตกแล้วหาย ไม่อยู่ยั่งยืนได้เลย
ปรัชญาทางธุรกิจจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจหรือคนให้มีชีวิต ให้มีจิตใจ จิตวิญญาณ ความไฝ่ฝันและการลงมือทำ ส่งผลให้เกิดผู้นำในองค์กร การสร้างคน สร้างงาน สร้างผลงานตามมาทำอย่างไรจึงจะมีองค์ความรู้หรือปรัชญาทางธุรกิจที่เป็นหลักให้กับธุรกิจได้ เราก็ควรดูจากผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เขาทำกันมาเช่น บริษัทระดับโลก หรือหลายๆองค์กรที่เติบโต เริ่มจากการมีปรัชญาในการทำธุรกิจเพื่อสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นมา ในองค์กร องค์กรธุรกิจใดสร้างผู้นำได้มากและมีแต่ผู้นำที่เสียสละ องค์กรนั้นจะเติบโตมาก แล้วอยู่
ได้ยั่งยืน นี่คือหัวใจทางธุรกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยทีเดียว
สุพรีเดอร์มอยู่มาได้ถึง 20 ปีย่อมผ่านร้อนหนาวมาอีกมากมาย อยู่ได้และค่อยเติบโต ย่อมเกิดาจากหลักปรัชญาในการทำธุรกิจนั่นเอง

Advertisements

Responses

  1. น่าสนใจดีครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: